LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp » BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH » BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Mã số Tên
B-BKC-282298-TT Thủ tục đăng ký sáng chế
B-BKC-282299-TT Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam
B-BKC-282300-TT Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam
B-BKC-282301-TT Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam
B-BKC-282302-TT Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp
B-BKC-282303-TT Thủ tục đăng ký nhãn hiệu
B-BKC-282304-TT Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam
B-BKC-282305-TT Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam
B-BKC-282306-TT Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
B-BKC-282307-TT Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
B-BKC-282308-TT Thủ tục sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp
B-BKC-282309-TT Thủ tục yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp
B-BKC-282310-TT Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế
B-BKC-282311-TT Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ
B-BKC-282312-TT Thủ tục cấp phó bản văn bằng bảo hộ và cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ
B-BKC-282313-TT Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp
B-BKC-282314-TT Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
B-BKC-282315-TT Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
B-BKC-282316-TT Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
B-BKC-282317-TT Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ
B-BKC-282318-TT Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ
B-BKC-282319-TT Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp
B-BKC-282320-TT Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ
B-BKC-282321-TT Thủ tục yêu cầu cấp bản sao tài liệu
B-BKC-282322-TT Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp
B-BKC-282323-TT Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
B-BKC-282324-TT Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
B-BKC-282325-TT Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp
B-BKC-282326-TT Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
B-BKC-282327-TT Thủ tục ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp
B-BKC-282328-TT Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp
B-BKC-282329-TT Thủ tục cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp
B-BKC-282330-TT Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp
B-BKC-282331-TT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
B-BKC-282332-TT Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
B-BKC-282335-TT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
B-BKC-282336-TT Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
B-BKC-282338-TT Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc
BKHVCN-282570 Thủ tục xác định danh mục dự án đặt hàng thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
BKHVCN-282571 Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án trung ương quản lý)
BKHVCN-282572 Thủ tục đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án trung ương quản lý)
BKHVCN-282573 Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án trung ương quản lý)
BKHVCN-282574 Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án trung ương quản lý)
BKHVCN-282575 Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)
BKHVCN-282576 Thủ tục đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)
BKHVCN-282577 Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)
BKHVCN-282578 Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)
CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
    Không có bài viết nào