LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Văn bản pháp quy » Nghị định
Nghị định
1. Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ
Nghị định số 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (DOC/PDF) và bản lồng ghép với Nghị định số 103/2006/NĐ-CP (DOC/PDF). 
-Nghị định số 119/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (DOC/PDF) và bản lồng ghép với Nghị định số 105/2006/NĐ-CP (DOC/PDF).

-

Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp (DOC / PDF)
-Nghị định số 100/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự,Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan (DOC / PDF)
-Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (DOC / PDF)
-Nghị định 104/2006/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết,hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng (DOC / PDF)
-Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (DOC / PDF)
-Nghị định số 106/2006/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp (DOC / PDF)
2. Các Nghị định quy định về sở hữu trí tuệ trước khi Luật sở hữu trí tuệ ra đời
-Nghị định 42/2003/NĐ-CP (02/05/2003) về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (DOC / PDF)
-Nghị định 61/2002/NĐ-CP (11/6/2002) về chế độ nhuận bút (DOC / PDF)
-Nghị định 13/2001/NĐ-CP (20/04/2002) về bảo hộ giống cây trồng mới (DOC / PDF)
-Nghị định 54/2000/NĐ-CP (03/10/2000) về bảo hộ quyền SHCN đối với bí mật kinh doanh,chỉ dẫn địa lý,tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp (DOC / PDF)
-Nghị định 12/1999/NĐ-CP (06/03/1999) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (DOC / PDF)
-Nghị định 85/HĐBT (13/05/1998) ban hành Điều lệ về Kiểu dáng công nghiệp (DOC / PDF)
-Nghị định 76/CP (29/11/1996) hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự (DOC / PDF)
-Nghị định 63/CP (24/10/1996) Quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp (DOC / PDF)
-Nghị định 84/HĐBT (20/03/1990) Về việc sửa đổi,bổ sung Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật,hợp lý hóa sản xuất và sáng chế; Điều lệ về nhãn hiệu hàng hóa,Điều lệ kiểu dáng công nghiệp; Điều lệ về giải pháp hữu ích nhằm thi hành pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (DOC / PDF)
-Nghị định 201/HĐBT (28/12/1988) ban hành Điều lệ về mua bán li-xăng  (DOC / PDF)
-Nghị định 197/HĐBT (14/02/1982) ban hành Điều lệ về Nhãn hiệu hàng hóa (DOC / PDF)
-Nghị định 31/CP (23/0/1981) ban hành Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế (DOC / PDF)
-Nghị định 20/CP (08/02/1965) ban hành Điều lệ khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật,hợp lý hóa sản xuất,cải tiến nghiệp vụ công tác (DOC / PDF)
3. Các Nghị định liên quan khác
Nghị định số 13/2012/NĐ-CP (02/3/2012) về việc ban hành Điều lệ Sáng kiến (PDF)
-Nghị định 47/2009/NĐ-CP (13/05/2009) Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả,quyền liên quan (DOC / PDF)
-Nghị định 89/2006/NĐ-CP (03/09/2006) về nhãn hàng hóa (DOC / PDF)
-Nghị định 88/2006/NĐ-CP (29/08/2006) về đăng ký kinh doanh (DOC / PDF)
-Nghị định 35/2006/NĐ-CP (31/03/2006) Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại (DOC / PDF)
CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
    Không có bài viết nào