LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
BẢNG PHÂN LOẠI NI-XƠ
ÁP DỤNG BẢN TIẾNG VIỆT CỦA BẢNG PHÂN LOẠI HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ PHIÊN BẢN 11-2018 KỂ TỪ 01/01/2018
Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2018 được Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng từ 01/01/2018.
Chi tiết...
ÁP DỤNG BẢN TIẾNG VIỆT CỦA BẢNG PHÂN LOẠI HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ PHIÊN BẢN 11-2017 KỂ TỪ 01/10/2017
Cục SHTT thông báo về việc thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2017 kể từ ngày 01/10/2017...
Chi tiết...
Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10 năm 2016 (áp dụng từ ngày 01/10/2016)
Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 với những sửa đổi năm 2015 và 2016 (được áp dụng từ ngày 01/10/2016)...
Chi tiết...
Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10
Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10
Chi tiết...
Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 9
Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 9
Chi tiết...
CÁC BÀI VIẾT KHÁC:
Đến trang:  1