LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Tin tức & sự kiện » Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Đảng ủy Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị gồm có Ban chấp hành Đảng bộ, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ và đồng chí Phạm Quang Trung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động chuyên môn đã đạt được một số mục tiêu quan trọng, đã chỉ đạo đẩy mạnh  việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp; công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên mọi mặt  như công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên; tổ chức kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các đoàn thể, sự phối hợp công tác tốt giữa Đảng ủy Cục và Lãnh đạo Cục, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh, làm tốt công tác tư tưởng; tăng cường phát huy dân chủ; chú trọng chỉ đạo công tác tài chính, công nghệ thông tin, tuyên truyền, thực hiện tốt các báo cáo công tác đảng đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu. Hội nghị đã được nghe báo cáo công tác thu, nộp và sử dụng đảng phí. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức đảng. đảng viên năm 2017; công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Đinh Hữu Phí, Bí thư Đảng ủy Cục Sở hữu trí tuệ đã đánh giá cao những mặt đã làm được năm 2017, đồng thời nêu những nội dung trọng tâm cần triển khai trong năm 2018.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Trung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, đã đánh giá cao nhiệm kết quả đạt được của Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ và định hướng bốn nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2018.

Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến và thống nhất thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 với các định hướng như sau: tập trung nghiên cứu kiện toàn cơ cấu tổ chức của Cục, từ đó thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các Chi bộ trực thuộc một cách hợp lý; kiện toàn nhân sự các đơn vị, các chi bộ sau khi chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; tập trung xử lý vấn đề công nghệ thông tin để đẩy mạnh kết quả xử lý đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, phát hiện những vấn đề nảy sinh và có biện pháp giải quyết, xử lý, xây dựng nề nếp, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất; nghiên cứu, xem xét việc tổ chức sinh hoạt toàn đảng bộ; nghiên cứu xây dựng nghị quyết, chỉ thị để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục đạt hiệu quả thiết thực; xây dựng nghị quyết, chuyên đề, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi thông tin giữa các chi bộ trực thuộc; tăng cướng kiểm tra, giám sát để sinh hoạt chi ủy và chi bộ đúng quy định;

Đảng ủy Cục quán triệt các cấp ủy chi bộ phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc; yêu cầu đảng viên, công chức, người lao động phát huy những hành động thiết thực, hiệu quả, sáng tạo trong công việc thực hiện mục tiêu “Chủ động – Sáng tạo – Đổi mới – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018.

Đồng chí Phạm Quang Trung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Đại hội

Đảng ủy Cục trao Giấy khen cho đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2017

Cục Sở hữu trí tuệ