LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Thông báo về việc bắt đầu triển khai thử nghiệm hệ thống Tiếp nhận đơn trực tuyến
Cục SHTT kính mời các tổ chức, cá nhân áp dụng thử nghiệm và góp ý hoàn thiện Hệ thống Tiếp nhận đơn trực tuyến theo yêu cầu của Nghị quyết 36a/NQ-CP.
Chi tiết...
GIẢI THÍCH CHI TIẾT BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Cục SHTT ra văn bản hướng dẫn chi tiết biểu mức thu phí, lệ phí SHCN quy định trong Thông tư số 263/2016/TT-BTC...
Chi tiết...
Thông báo về việc tạm thời sử dụng mẫu Tờ khai các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp
Cục Sở hữu trí tuệ thông báo tạm thời sử dụng mẫu Tờ khai các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp...
Chi tiết...
Thông báo về Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ
Cục Sở hữu trí tuệ kính đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Chuyên gia thực hiện tổng kết/đánh giá tình hình 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ...
Chi tiết...
Thông báo đề nghị các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN báo cáo thực trạng hoạt động đại diện SHCN
Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN gửi Báo cáo thực trạng hoạt động đại diện SHCN trước ngày 25/01/2017...
Chi tiết...
Đến trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60